tel. 502 957 530

tel. 503 313 338

10-418 Olsztyn

Biuro Syndyków

Tadeusz Grabowski

Kamil Grabowski

ul. Przemysłowa 2

Aktualności

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

sprzeda

samochód osobowy Cadillac XTS rok prod. 2014 VIN: 2G61L5S3XE9301312 nr rej. CB 804JP przebieg 154 640 km - za cenę nie niższą niż 1/4 jego wartości oszacowania: 16.375,00 zł (wartość oszacowania: 65.500,00 zł) - wymagane wadium: 3.275,00 zł.

 

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny, należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do dnia 16 sierpnia 2024r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 21 sierpnia 2024r. o godz. 10.30.

 

Przystępujący do konkursu obowiązany jest poprzeć ofertę wadium wpłaconym najpóźniej do 16 sierpnia 2024r. w wysokości 5% wartości oszacowania ruchomości, płatną na rachunek bankowy masy upadłości nr: 31 1600 1462 1732 8854 9000 0001. Oferty nie zabezpieczone przez wadium zostaną odrzucone.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega prawo swobodnego wyboru oferty a także unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.com oraz www.syndykolsztyn.eu.

 

Pojazd można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Jakubem Borowik tel. 692 111 753.

 

Tel. do syndyka 503 313 338.

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

sprzeda

1. udział 1/3 części w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położnej w obrębie Szkody, gmina Biała Piska składającej się z działki nr 7/15 o powierzchni 1,2502 Ha ujawnionej w KW nr OL1P/00025237/5 wraz z udziałem 1/3 części w prawie własności działki nr 7/18  o powierzchni 0,0626 Ha ujawnionej w KW nr OL1P/00025232/0 stanowiącej drogę dojazdową - za cenę nie niższą niż 1/2 ich wartości oszacowania: 8.580,00 zł (wartość oszacowania: 17.160,00 zł).

2. udział 1/3 części w prawie własności nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr 191/12, 191/14, 191/15 o łącznej powierzchni 1,4000 Ha ujawnionych w KW nr OL1P/00025029/4 położonych w obrębie Zalesie, gmina Biała Piska, zabudowanych budynkiem produkcyjno-gospodarczym o pow. ok. 301 m² - za cenę nie niższą niż 1/2 ich wartości oszacowania: 23.614,00 zł (wartość oszacowania: 47.228,00 zł).

 

Na nieruchomości należy składać osobne oferty. Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do dnia 16 sierpnia 2024r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 21 sierpnia 2024r. o godz. 10.00.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega prawo swobodnego wyboru oferty a także unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.eu oraz www.syndykolsztyn.com.

 

Tel. do syndyka 502 957 530.