Nieruchomości

Biuro Syndyków

Tadeusz Grabowski

Kamil Grabowski

ul. Przemysłowa 2

 

tel. 502 957 530

tel. 503 313 338

10-418 Olsztyn

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

sprzeda

nieruchomość rolną zabudowaną, położoną w miejscowości Krekole nr 31, gmina Kiwity, powiat lidzbarski, woj. warmińsko-mazurskie, dla której urządzona jest księga wieczysta nr KW nr OL1L/00023803/6, stanowiącą działkę nr 54/14 o powierzchni 0,0939 ha (20,23 zł/m²), zabudowaną budynkiem mieszkalnym w ruinie - za cenę nie niższą niż 19.000,00 zł.

Nieruchomość Rolna Krekole 31 gm. Kiwity

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Przedsiębiorstwa Budowlanego M.Minikowicz, M.Minikowicz Sp.J.

sprzeda

lokal użytkowy w Giżycku przy ul. I Dywizji im. T. Kościuszki 8A/1 o pow. 51,15 m² (sekretariat, gabinet, WC, piwnica), dla którego urządzona jest księga wieczysta OL1G/00040604/1 wraz z udziałem 46/1000 w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności działki gruntowej nr 2-473/12 (KW nr OL1G/00034677/8) - za cenę nie niższą niż wartość oszacowania tj. 250.000,00 zł.

Lokal użytkowy Giżycko ul. I Dywizji im. T. Kościuszki 8A/1

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

sprzeda

nieruchomość rolną zabudowaną ujawnioną w księdze wieczystej nr OL2G/00006834/9 o pow. 2,2613 ha, położoną w miejscowości Brzozowo 22 gm. Węgorzewo, zabudowaną budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej o pow. użytkowej 125,64 m2 i budynkiem gospodarczym (stodoła) o pow. użytkowej 195,84 m2 - za cenę nie niższą niż jej wartość oszacowania tj. 175.000,00 zł.

Gospodarstwo Rolne Brzozowo 22 gm. Węgorzewo 

Szczegóły Oferty ->>>

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Trapez Sp. z o.o.

sprzeda

nieruchomość gruntową o pow. 2,749 ha ujawnioną w księdze wieczystej nr KW OL1M/00006697/5 zabudowaną budynkiem mieszkalnym (rezydencją) o powierzchni użytkowej 402,70 m² (4746 zł/m²), obciążoną prawem dożywocia na rzecz osoby w wieku 77 lat, położoną w miejscowości Zyndaki 56 gm. Sorkwity woj. warmińsko-mazurskie - za cenę nie niższą niż jej wartości oszacowania tj. 1.908.000,00 zł.

Nieruchomość Zyndaki 56 gm. Sorkwity

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Trapez Sp. z o.o.

sprzeda

nieruchomości gruntowe (rola, łąka, pastwisko) o łącznej pow. 3,95 ha (7,34 zł/m²) ujawnione w księgach wieczystych: TB1N/00011751/5, TB1N/00011751/5, TB1N/00041396/7 częściowo zabudowane ruinami zakładu przetwórstwa mięsnego oraz ruinami budynków i budowli dawnej cegielni, zlokalizowane w miejscowości Bieliny, gm. Ulanów, woj. podkarpackie - za cenę nie niższą niż ich wartości oszacowania tj. 290.000,00 zł.

Nieruchomość Bieliny gm. Ulanów

Finazizacja 
sprzedażyWkrótce w
sprzedaży

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Warmińskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego S.A.

sprzeda

nieruchomość gruntową niezabudowaną w Olsztynie przy ul. Basieńki, składającą się z działek nr 33/1, 33/6, 33/2, 33/3, obręb 153 (KW nr OL1O/00055429/6), działek nr 32/11, 32/7, obręb 153 (KW nr OL1O/00057521/5) i działki nr 31/52, obręb 153 (KW nr OL1O/00012292/3) - o łącznej powierzchni 2,3570 ha (98,40 zł/m²) - za cenę nie niższą niż 2.319.288,00 zł.

Kompleks Nieruchomości Basieńki Olsztyn