Nieruchomości

Biuro Syndyków

Tadeusz Grabowski

Kamil Grabowski

ul. Przemysłowa 2

 

tel. 502 957 530

tel. 503 313 338

10-418 Olsztyn

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Danuty i Mariusza Frańczak - wspólników Agencji Celnej LEX

Danuta Frańczak i spółka Sp.J. w upadłości

sprzeda

lokal mieszkalny dwukondygnacyjny KW nr OL1O/00084491/3 położony przy ul. Mroza 5/8 w Olsztynie o powierzchni 88,90m² (I poziom: sypialnia, pokój dzienny z aneksem kuchennym, łazienka, przedpokój; II poziom: pokój i łazienka) wraz z piwnicą o powierzchni 12,90m² i udziałem 48/1000 w prawie własności gruntu oraz częściach wspólnych budynku ujawnionych w KW nr OL1O/00067313/7 łącznie z lokalem użytkowym - garażem KW nr OL1O/00084054/8 położonym przy ul. Piotrowskiego 7/5 w Olsztynie o powierzchni 34,30m² - za łączną cenę nie niższą niż 3/4 ich wartości oszacowania: 464.250,00 zł.

Lokal mieszkalny Olsztyn, ul. Mroza 5/8 wraz z garażem Olsztyn, ul. Piotrowskiego 7/5

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Trapez Sp. z o.o.

sprzeda

nieruchomość gruntową zabudowaną o pow. 2,749 ha (62,46 zł/m²) ujawnioną w księdze wieczystej KW nr OL1M/00006697/5 zabudowaną budynkiem mieszkalnym (rezydencją) o powierzchni użytkowej 402,70 m² (4264,21 zł/m²), obciążoną prawem dożywocia na rzecz osoby w wieku 77 lat, położoną w miejscowości Zyndaki 56 gm. Sorkwity, woj. warmińsko-mazurskie - za cenę nie niższą niż 1.717.200,00 zł (wartość według oszacowania: 1.908.000,00 zł).

Nieruchomość Zyndaki 56 gm. Sorkwity

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Trapez Sp. z o.o.

sprzeda

nieruchomości gruntowe (rola, łąka, pastwisko) o łącznej pow. 3,950 ha (5,50 zł/m²) ujawnione w księgach wieczystych nr: TB1N/00038808/5, TB1N/00011751/5, TB1N/00041396/7 częściowo zabudowane ruinami zakładu przetwórstwa mięsnego oraz ruinami budynków i budowli dawnej cegielni, zlokalizowane w miejscowości Bieliny, gm. Ulanów, woj. podkarpackie - za cenę nie niższą niż 217.500,00 zł (wartość według oszacowania: 290.000,00 zł).

Nieruchomość Bieliny gm. Ulanów

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Warmińskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego S.A.

sprzeda

nieruchomość gruntową niezabudowaną w Olsztynie przy ul. Kordeckiego, składającą się z działek nr 41/3, 41/4, 41/7, 42/1, obręb 153 KW nr OL1O/00012292/3 o łącznej powierzchni 2,7521 ha, przeznaczoną (wg planu zagospodarowania przestrzennego) pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną - za cenę nie niższą niż 7.915.911,00 zł brutto.

Kompleks Nieruchomości Olsztyn ul. Kordeckiego

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Warmińskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego S.A.

sprzeda

nieruchomość gruntową niezabudowaną w Olsztynie przy ul. Kordeckiego, składającą się z działki nr 41/9, obręb 153 KW nr OL1O/000114947/4 o powierzchni 1,5688 ha, przeznaczoną (wg planu zagospodarowania przestrzennego) pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną - za cenę nie niższą niż  5.394.411,00 zł brutto.

Nieruchomość Olsztyn ul. Kordeckiego

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Zakładu Stolarskiego Stanisław Towcik, Edward Olewnik Sp.J.

sprzeda

1. nieruchomość gruntową o pow. 0,4967 ha (263,53 zł/m²) składającą się z działki nr 191/4 zabudowaną  budynkiem produkcyjno-biurowym o pow. użytkowej 1552,15 m² (843,34 zł/m²) położoną w Nidzicy przy ul. Sportowej 11 KW nr OL1N/00015724/1 w wieczystym użytkowaniu do 05-12-2089r. - za cenę nie niższą niż wartość oszacowania: 1.309.000,00 zł.

2. nieruchomość gruntową o pow. 0,2739 ha (265,06 zł/m²) składającą się z działki nr 191/6 zabudowaną budynkiem produkcyjno-magazynowym o pow. użytkowej 1096,38 m² (662,17 zł/m²) położoną w Nidzicy przy ul. Sportowej 11 KW nr OL1N/00016638/8 w wieczystym użytkowaniu do 05-12-2089r. - za cenę nie niższą niż wartość oszacowania: 726.000,00 zł.

Nieruchomość gruntowa zabudowana Nidzica ul. Sportowa 11

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Trapez Sp. z o.o.

sprzeda

udział 490/1000 w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej (droga) o pow. 0,3443 ha, położonej przy ul. Sielskiej w Olsztynie, składającej się z działki nr 8/6 obręb 120 KW nr OL10/00145320/0 - za cenę nie niższą niż jej wartość oszacowania: 89.060,00 zł.

Udział 490/1000 w nieruchomości gruntowej Olsztyn, ul. Sielska

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

sprzeda

lokal mieszkalny KW nr OL1O/00121564/8 położony w Olsztynie przy ul. Grota Roweckiego 31/27 o powierzchni 61,14m² (4481,51 zł/m²) składający się z 2 pokoi, salonu z aneksem kuchennym, łazienki z WC, przedpokoju oraz balkonu, wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej pod budynkiem KW nr OL1O/00112199/2 oraz miejscem garażowym w podziemnym parkingu stanowiącym udział 1/51 części w lokalu niemieszkalnego KW nr OL1O/00120072/5 - za cenę nie niższą niż 2/3 jego wartości oszacowania: 274.000,00 zł (wartość wg oszacowania 411.000,00zł).

Lokal mieszkalny Olsztyn ul. Grota Roweckiego 31/27

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Warmińskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego S.A.

sprzeda

nieruchomość gruntową niezabudowaną w Olsztynie przy ul. Basieńki, składającą się z działek nr 33/1, 33/6, 33/2, 33/3, obręb 153 (KW nr OL1O/00055429/6), działek nr 32/11, 32/7, obręb 153 (KW nr OL1O/00057521/5) i działki nr 31/52, obręb 153 (KW nr OL1O/00012292/3) - o łącznej powierzchni 2,3570 ha (98,40 zł/m²) - za cenę nie niższą niż 2.319.288,00 zł.

Kompleks Nieruchomości Olsztyn ul. Basieńki

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Warmińskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego S.A.

sprzeda

nieruchomości gruntowe niezabudowane, składające się z działek nr 80/1, 80/3 obręb 153 KW nr OL1O/00121098/0 - o powierzchni 0,4116 ha, położone w Olsztynie przy ul. Kmicica, wraz z udziałem 8/24 w drodze stanowiącej działkę nr 80/2 obręb 153 KW nr OL1O/00146381/2 o powierzchni 0,2153 ha, przeznaczone (wg planu zagospodarowania przestrzennego) pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną - za łączną cenę nie niższą niż 759.402,00 zł brutto.

Kompleks Nieruchomości Olsztyn ul. Kmicica

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Warmińskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego S.A.

sprzeda

nieruchomość gruntową niezabudowaną, stanowiącą działkę nr 29, obręb 153 KW nr OL1O/00055429/6 - o powierzchni 0,3899 ha (52,90 zł/m²) położoną w Olsztynie przy ul. Wołodyjowskiego przeznaczoną (wg planu zagospodarowania przestrzennego) pod zieleń urządzoną, zabudowę rekreacyjną, sportową i gastronomiczną - za cenę nie niższą niż 206.271,00 zł brutto.

Nieruchomość Olsztyn ul. Wołodyjowskiego

Finalizacja
sprzedażyFinalizacja
sprzedażyFinalizacja
sprzedażyFinalizacja
sprzedażyWkrótce w
sprzedażyW trakcie 
wyłączenia
z masyWkrótce w
sprzedażyWkrótce w
sprzedażyWkrótce w
sprzedaży