SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Przedsiębiorstwa Budowlanego M. Minikowicz, M. Minikowicz Sp. J.

sprzeda

Samochód ciężarowy Volkswagen Crafter rok prod. 2006 nr rej. NGI 00755, przebieg 327.043 km - za cenę nie niższą niż 13.653,00 zł brutto (wartość wg oszacowania 18.204,00zł brutto).

 

Cena minimalna zawiera podatek VAT 23%.

 

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny, należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)5273230 - w terminie do dnia 23 kwietnia 2021r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 28 kwietnia 2021r. o godz. 11.30.

 

Przystępujący do konkursu obowiązany jest wpłacić wadium do 22 kwietnia 2021r. w wysokości 3% wartości oszacowania na rachunek: 31 1140 1111 0000 4024 9000 2001. Oferty nie zabezpieczone przez wadium zostaną odrzucone.

 

Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Regulamin jest dostępny na stronie www.syndykolsztyn.eu oraz www.syndyk.eu.

 

Samochód można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Markiem Minikowiczem 602 441 595

 

Tel. do syndyka 503 313 338

Volkswagen Crafter 2006r. 

Biuro Syndyków

Tadeusz Grabowski

Kamil Grabowski

ul. Przemysłowa 2

 

tel. 502 957 530

tel. 503 313 338

10-418 Olsztyn

Cena minimalna: 13.653,00 zł