SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Przedsiębiorstwa Budowlanego M.Minikowicz, M.Minikowicz Sp.J.

sprzeda

lokal użytkowy w Giżycku przy ul. I Dywizji im. T. Kościuszki 8A/1 o pow. 51,15m2 (sekretariat, gabinet, WC, piwnica), dla którego urządzona jest księga wieczysta OL1G/00040604/1 wraz z udziałem 46/1000 w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności działki gruntowej nr 2-473/12 (KW nr OL1G/00034677/8) - za cenę nie niższą niż wartość oszacowania t.j. za 250.000,00 zł.

 

Sprzedaż prowadzona jest w formie sprzedaży z wolnej reki. Ofertę pisemną na zakup ruchomości należy złożyć do Biura Syndyka 10-418 Olsztyn, ul. Przemysłowa 2.

 

O pierwszeństwie nabycia decyduje data wpływu oferty.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Syndyk zastrzega prawo swobodnego wyboru oferty a także unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Szczegółowe informacje dostępne są w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.eu oraz www.syndyk.eu.

 

Lokal można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Markiem Minikowiczem 602 441 595.

 

Tel. do syndyka 503 313 338.

Lokal użytkowy Giżycko ul. T. Kościuszki 8A/1

Biuro Syndyków

Tadeusz Grabowski

Kamil Grabowski

ul. Przemysłowa 2

 

tel. 502 957 530

tel. 503 313 338

10-418 Olsztyn

Cena minimalna: 187.500,00 zł