SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Zakładu Stolarskiego Stanisław Torcik, Edward Olewnik Sp.J.

sprzeda

nieruchomość gruntową o pow. 0,4967 ha składającą się z działki nr 191/4 zabudowaną budynkiem produkcyjno-biurowym o pow. użytkowej 1552,15m² położoną w Nidzicy przy ul. Sportowej 11 KW nr OL1N/00015724/1 w wieczystym użytkowaniu do 05-12-2089r. łącznie z nieruchomością gruntową o pow. 0,2739 ha składającą się z działki nr 191/6 zabudowaną budynkiem produkcyjno-magazynowym o pow. użytkowej 1096,38m² położoną w Nidzicy przy ul. Sportowej 11 KW nr OL1N/00016638/8 w wieczystym użytkowaniu do 05-12-2089r. - za cenę nie niższą niż ich wartość oszacowania tj.: 2.035.000,00 zł.

 

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do dnia 20 sierpnia 2021r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 25 sierpnia 2021r. o godz. 10.30.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie.

 

Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Nieruchomości można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Stanisławem Towcikiem tel. 605 099 526.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.eu oraz www.syndyk.eu.

 

Tel. do syndyka 503 313 338.

Nieruchomość Nidzica ul. Sportowa 11

Cena minimalna: 2.035.000,00 zł

Biuro Syndyków

Tadeusz Grabowski

Kamil Grabowski

ul. Przemysłowa 2

 

tel. 502 957 530

tel. 503 313 338

10-418 Olsztyn