SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Warmińskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego S.A.

sprzeda

miejsca postojowe (garażowe) nr 1, 6, 9, 10, 14, 15, 16 na poziomie -1 oraz nr 17, 32 na poziomie -2 w budynku przy ul. Piotrowskiego nr 4 w Olsztynie KW nr OL1O/00164049/5 - za cenę nie niższą niż po 16.330,00 zł za miejsce.

 

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do dnia 13 sierpnia 2021r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 14 lipca 2021r. o godz. 10.00.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie.

 

Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert są dostępne w Internecie na stronie www.syndyk.eu oraz www.syndykolsztyn.eu.

 

Tel. do syndyka 502 957 530.

Miejsca w garażu Olsztyn ul. Piotrowskiego 4

Cena minimalna: 16.330,00 zł za miejsce

Biuro Syndyków

Tadeusz Grabowski

Kamil Grabowski

ul. Przemysłowa 2

 

tel. 502 957 530

tel. 503 313 338

10-418 Olsztyn