SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Danuty i Mariusza Frańczak - wspólników Agencji Celnej LEX

Danuta Frańczak i spółka Sp.J. w upadłości

sprzeda

lokal mieszkalny dwukondygnacyjny KW nr OL1O/00084491/3 położony przy ul. Mroza 5/8 w Olsztynie o pow. 88,90m² (I poziom: sypialnia, pokój dzienny z aneksem kuchennym, łazienka, przedpokój; II poziom: pokój i łazienka) wraz z udziałem 48/1000 w prawie własności gruntu oraz częściach wspólnych budynku ujawnionych w KW nr OL1O/00067313/7 łącznie z lokalem użytkowym - garażem KW nr OL1O/00084054/8 położonym przy ul. Piotrowskiego 7/5 w Olsztynie o pow. 34,30 m² - za cenę nie niższą niż ich wartość oszacowania: 619.000,00 zł.

 

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny, należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do dnia 13 sierpnia 2021r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 18 sierpnia 2021 o godz. 10.30.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie.

 

Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Lokal i garaż można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Danutą Frańczak tel.572 323 780.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www.syndyk.eu oraz www.syndykolsztyn.eu.

 

Tel. do syndyka 503 313 338.

Lokal mieszkalny Olsztyn ul. Mroza 5/8

Cena minimalna: 619.000,00 zł

Biuro Syndyków

Tadeusz Grabowski

Kamil Grabowski

ul. Przemysłowa 2

 

tel. 502 957 530

tel. 503 313 338

10-418 Olsztyn