Sprzedaz w toku

 

 

Lokalizacja: Ostróda, ul. Adama Mickiewicza 17

Nr lokali: A, B, C, D, H

Powierzchnia: 55,6 m2 (lok. A), 309,21 m2 (lok. B), 1157,68 m2 (lok. C), 481,22 m2 (lok. D), 65,85 m2 (lok. H)

Opis: w/w lokale wraz z ruchomościami stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa i są oferowane do sprzedaży łącznie. Wszystkie lokale są lokalami niemieszkalnymi, każdy lokal stanowi odrębną nieruchomość i każdy ma założoną księgę wieczystą. Razem stanowią część gospodarczo-usługową hotelu Willa Port Art & Business w Ostródzie. Ruchomości wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa to: gra piłkarzyki typ Roberto Sport, automat rozrywkowy typ Fun Hops, cymbergaj Fast Track typ Sam Bilards, dwa stoły bilardowe Gladiator Viner typ SCY, dwa akwaria z osprzętem 260x50x50 i 270x40x75 typ Malawi.

135678910111213