SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

sprzeda

udział ¾ w prawie własności nieruchomości lokalowej,

stanowiącej lokal mieszkalny nr 8 w budynku w Rynie przy ul. Kopernika 2

(nr KW OL1G/000031991/4) – za cenę nie niższą niż ¾ wartości wg oszacowania tj. 71.175 zł (wartość wg oszacowania 94.900 zł). Łączna powierzchnia lokalu (wraz z pomieszczeniami przynależnymi) wynosi 100,82 m2. Lokal jest obciążony służebnością dożywotnika.

Zgłoszenia przystąpienia do negocjacji należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)5273230 - w terminie do dnia 20 sierpnia 2020r. O terminie i regulaminie negocjacji przystępujący zawiadomiony zostanie pisemnie.

Lokal można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Stanisławem Szuprytowskim tel. 605 439 802

Tel. do syndyka 502 957 530

Aby przejść do opisu i operatu nieruchomości kliknij TEN NAPIS