SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

sprzeda

udział ¾ w prawie własności nieruchomości lokalowej,

stanowiącej lokal mieszkalny nr 8 w budynku w Rynie przy ul. Kopernika 2

(nr KW OL1G/000031991/4). Pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynosi 100,82 m2. Cena wywoławcza 94.900 zł. Lokal jest obciążony służebnością dożywotnika.

Zgłoszenia przystąpienia do negocjacji należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)5273230 - w terminie do dnia 18 kwietnia 2020r. O terminie i regulaminie negocjacji przystępujący zawiadomiony zostanie pisemnie.

Tel. do syndyka 502 957 530

Aby przejść do opisu i operatu nieruchomości kliknij TEN NAPIS