SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

sprzeda

nieruchomość w miejscowości Snopki  gm. Pisz woj. warmińsko-mazurskie

- (księga wieczysta KW nr OL1P/00024767/2) - w skład której wchodzi działka gruntu nr 153/8  o pow. 1179 m2, zabudowana budynkiem mieszkalno-gospodarczym o powierzchni mieszkalnej 66,62 m2 i powierzchni gospodarczej 215,68 m2, wraz z wyposażeniem – za cenę 203.929 zł (wartość wg szacowania 308.190 zł)

Zgłoszenia przystąpienia do negocjacji należy wysyłać na adres Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza, 10-540 Olsztyn ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. 895273230 - w terminie do dnia 16 października 2020r. O terminie i regulaminie negocjacji przystępujący zawiadomiony zostanie pisemnie.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Jerzym Dębek tel. 87 423 39 39, tel. kom. 510 539 324

Tel. do syndyka 502 957 530

Aby przejść do opisu i prospektu nieruchomości kliknij TEN NAPIS