SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

sprzeda

budynek mieszkalny jednorodzinny w Mrągowie przy ul. Orlej 6

 

(KW nr OL1M/00010254/9) usytuowany na działce nr 153/1 o powierzchni 387 m2. Cena wywoławcza 336.000 zł (wartość wg oszacowania 448.000 zł)

Zgłoszenia przystąpienia do negocjacji należy składać w Kancelarii Notarialnej Marii Smólskiej w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków  18/3 - w terminie do dnia 18 października 2019r.  O terminie i regulaminie negocjacji przystępujący zawiadomiony zostanie pisemnie.

Budynek można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Tel. do syndyka 502 957 530

Aby przejść do opisu i operatu nieruchomości kliknij TEN NAPIS