SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

sprzeda nieruchomość gruntową niezabudowaną

położoną w obrębie Bartąg gm. Stawiguda woj. warmińsko-mazurskie

przeznaczoną pod zabudowę wolnostojącą jednorodzinną - dla której urządzona jest księga wieczysta KW nr OL1O/00055387/9 - składającą się z działek nr 89/1, 89/2, 89/3 o łącznej powierzchni 9590 m2 - za cenę nie niższą niż 142.750 zł (wartość wg oszacowania 285.500 zł).

Zgłoszenia przystąpienia do negocjacji należy wysyłać na adres Kancelarii Notarialnej Marii Smólskiej, 10-540 Olsztyn ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)5273230 fax. (89)5226581 - w terminie do dnia 13 grudnia 2019r. O terminie i regulaminie negocjacji przystępujący zawiadomiony zostanie pisemnie.

Tel. do syndyka 502 957 530

Aby przejść do opisu i operatu nieruchomości kliknij TEN NAPIS