SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Warmińskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego SA w Olsztynie

sprzeda

  1. Nieruchomość gruntową w Olsztynie przy ul. Sokolej 6, KW nr OL1O/00148707/8, stanowiącą działkę nr 50/12 o powierzchni 1,3320 ha - NEGOCJACJE W TOKU
  2. Nieruchomość gruntową niezabudowaną w Olsztynie przy ul. Hozjusza, KW nr OL1O/00068666/3, stanowiącą działkę nr 302 obręb 156 o powierzchni 0,0905 ha - NEGOCJACJE W TOKU
  3. Nieruchomość gruntową niezabudowaną w miejscowości Ługwałd gm. Dywity, KW nr OL1O/00027772/0, stanowiącą działki nr 159/32, 159/36, 159/37 i 159/53 o łącznej powierzchni 5,9444 ha - NEGOCJACJE W TOKU
  4. Miejsca postojowe (garażowe) w Olsztynie, w budynku przy ul. Piotrowskiego nr 6, KW nr OL1O/00163861/6 (miejsca nr 1, 7, 12, 13, 14 na poziomie -1 oraz miejsca nr 15, 27, 28 na poziomie -2) – cena wywoławcza po 16.338 zł za miejsce
  5. Miejsca postojowe (garażowe) w Olsztynie, w budynku przy ul. Piotrowskiego nr 4, KW nr OL1O/00164049/5 (miejsca nr 1, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 16 na poziomie -1 oraz miejsca nr 17, 32 na poziomie -2) – cena wywoławcza po 16.330 zł za miejsce.

Nieruchomości można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Danielem Turower tel. 505 107 454

Tel. do syndyka 502 957 530

Aby przejść do opisu i operatów kliknij TEN NAPIS