SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Warmińskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego SA w Olsztynie

sprzeda

  1. Nieruchomość gruntową niezabudowaną w Olsztynie przy ul. Basieńki/Księcia Jaremy/Wołodyjowskiego, składającą się z działek nr 33/1, 33/6, 33/2, 33/3, obręb 153 (KW nr OL1O/00055429/6), 32/11, 32/7, obręb 153  (KW nr OL1O/00057521/5), 31/52, obręb 153 (KW nr OL1O/00012292/3), o łącznej powierzchni 2,3570 ha, przeznaczoną (wg planu zagospodarowania przestrzennego) pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – cena wywoławcza 2.319.288 zł (brutto z VAT) - netto 1.885.600 zł
  2. Nieruchomość gruntową niezabudowaną w Olsztynie przy ul. Basieńki, składającą się z działek nr 33/4 obręb 153 (KW nr OL1O/00055429/6), 32/2, 32/3, 32/4, 32/5 obręb 153 (KW nr OL1O/00057521/5), 31/34, 31/35, 31/54, obręb 153 (KW nr OL1O/00012292/3) o łącznej powierzchni 0,4767 ha - SPRZEDAŻ W TOKU
  3. Nieruchomość gruntową niezabudowaną w Olsztynie przy ul. Basieńki, składającą się z działek nr 32/8, 32/9, 32/10, obręb 153 (KW nr OL1O/00057521/5), 31/2, 31/3, 31/4, obręb 153 (KW nr OL1O/00012292/3) o łącznej powierzchni 0,3692 ha - SPRZEDAŻ W TOKU
  4. Nieruchomość gruntową niezabudowaną w Olsztynie przy ul. Basieńki/Wołodyjowskiego, składającą się z działek nr 31/5, 31/6, 31/7 obręb 153 (KW nr OL1O/00012292/3) o łącznej powierzchni 0,2629 ha - SPRZEDAŻ W TOKU
  5. Miejsca postojowe (garażowe) w Olsztynie, w budynku przy ul. Piotrowskiego nr 6, KW nr OL1O/00163861/6 (miejsca nr 1, 7, 14 na poziomie -1 oraz miejsca nr 15, 27, 28 na poziomie -2) – cena wywoławcza po 16.338 zł za miejsce
  6. Miejsca postojowe (garażowe) w Olsztynie, w budynku przy ul. Piotrowskiego nr 4, KW nr OL1O/00164049/5 (miejsca nr 1, 6, 9, 10, 14, 15, 16 na poziomie -1 oraz miejsca nr 17, 32 na poziomie -2) – cena wywoławcza po 16.330 zł za miejsce

Informację o nieruchomościach uzyskać można pod nr tel. 505 107 454.

Tel. do syndyka 502 957 530

Aby przejść do opisu i operatów nieruchomości kliknij TEN NAPIS