SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

sprzeda

nieruchomość w Bisztynku-Kolonii nr 36, gmina Bisztynek

składającą się z działek nr 65/2 i 66/4 o łącznej powierzchni 1,8600 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym, budynkiem produkcyjno-biurowo-magazynowym i hangarem. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta KW nr OL1B/00008956/2. Cena wywoławcza 380.120 zł.

Zgłoszenia przystąpienia do negocjacji należy składać w Kancelarii Notarialnej Marii Smólskiej, 10-540 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)5273230 fax. (89)5226581 - w terminie do dnia 11 października 2019r. O terminie i regulaminie aukcji syndyk zawiadomi pisemnie.

Tel. do syndyka 502 957 530.

Aby przejść do opisu i operatu nieruchomości kliknij TEN NAPIS