SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

DALBRINIK sp. z o.o.

sprzeda

  1. Ośrodek wypoczynkowy w Worytach, gm. Gietrzwałd warmińsko-mazurskie (w pobliżu jeziora Giłwa) usytuowany na nieruchomości gruntowej, dla której urządzona jest księga wieczysta KW nr OL1O/00028839/5, składającej się z działek nr 247/1 i 246/4 o łącznej powierzchni 15.1373 ha, zabudowanych budynkiem hotelu w stanie niewykończonym, infrastrukturą techniczną i rekreacyjną oraz 15 budynkami letniskowymi, wraz z wyposażeniem – za łączną cenę nie niższą niż 9.117.350 zł
  2. Nieruchomość gruntową niezabudowaną w Worytach, gm. Gietrzwałd, KW nr OL1O/00028839/5, stanowiącą działkę nr 207/1 o powierzchni 3,573 ha, przeznaczoną (wg planu zagospodarowania przestrzennego) do realizacji obiektów małej gastronomii, miejsc na picnic, urządzeń sportowo-rekreacyjnych oraz realizacji stawów rybnych – za cenę nie niższą niż 330.000 zł plus podatek VAT
  3. Nieruchomość gruntową niezabudowaną w Worytach, gm. Gietrzwałd, KW nr OL1O/00061361 stanowiącą działkę nr 208 o powierzchni 2,5900 ha, przeznaczoną (wg planu zagospodarowania przestrzennego) do realizacji 5 domków letniskowych – za cenę nie niższą niż 240.300 zł plus podatek VAT
  4. Nieruchomość niezabudowaną w Worytach gm. Gietrzwałd, KW nr OL1O/00028839/5, stanowiącą działkę nr 228/72, o pow. 0,2904 ha  - NEGOCJACJE W TOKU
  5. Nieruchomość niezabudowaną w Worytach, gm. Gietrzwałd, KW nr OL1O/00025051/6, stanowiącą działkę nr 211/2 o powierzchni 12,6267 ha, przeznaczoną (wg planu zagospodarowania przestrzennego) pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – za cenę nie niższą niż 1.062.500 zł plus podatek VAT
  6. Nieruchomość niezabudowaną w Worytach gm. Gietrzwałd, KW nr OL1O/00028839/5, składającą się z działki nr 244/1 o powierzchni 5.4122 ha, przeznaczoną (wg planu zagospodarowania przestrzennego) pod zabudowę letniskową i obiektów małej gastronomii z możliwością realizacji stawów rybnych - za cenę nie niższą niż 567.700 zł plus podatek VAT

Ośrodek wypoczynkowy (poz 1.) można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Danielem Turower tel. 505 107 454

 Tel. do syndyka 502 957 530

Aby przejść do opisu i prospektów nieruchomości kliknij TEN NAPIS