Aktualności

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Danuty i Mariusza Frańczak - wspólników Agencji Celnej LEX

Danuta Frańczak i spółka Sp.J. w upadłości

sprzeda

1. lokal mieszkalny dwukondygnacyjny KW nr OL1O/00084491/3 położony przy ul. Mroza 5/8 w Olsztynie o powierzchni 88,90m² (I poziom: sypialnia, pokój dzienny z aneksem kuchennym, łazienka, przedpokój; II poziom: pokój i łazienka) wraz z piwnicą o powierzchni 12,90m² i udziałem 48/1000 w prawie własności gruntu oraz częściach wspólnych budynku ujawnionych w KW nr OL1O/00067313/7 - za cenę nie niższą niż 3/4 jego wartości oszacowania: 416.250,00zł (wartość wg oszacowania 555.000,00zł).

 

2. lokal użytkowy - garaż KW nr OL1O/00084054/8 położony przy ul. Piotrowskiego 7/5 w Olsztynie o powierzchni 34,30m² - za cenę nie niższą niż 3/4 jego wartości oszacowania: 48.000,00zł (wartość wg oszacowania 64.000,00zł).

 

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Na lokale z poz. 1 i 2 należy składać odrębne oferty. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny, należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do dnia 3 grudnia 2021r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 6 grudnia 2021 o godz. 10.00.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie.

 

Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Lokal do dnia 20 listopada 2021r. można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Danutą Frańczak tel. 572 323 780. Lokal po dniu 20 listopada 2021r. można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.eu oraz www.syndyk.eu.

 

Tel. do syndyka 503 313 338.

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

sprzeda

udział 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej, opisanej w księdze wieczystej nr JG1S/00015890/9, składającą się z działek 293/5, 293/6 i 293/9 o łącznej powierzchni 1,5000 ha położonej w obrębie Maciejowiec gmina Lubomierz - za cenę nie niższą niż 2/3 jej wartości oszacowania: 58.000,00zł. (wartość wg oszacowania 87.000,00zł).

 

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny, należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do dnia 3 grudnia 2021r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 6 grudnia 2021 o godz. 10.30.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie.

 

Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.eu oraz www.syndyk.eu.

 

Tel. do syndyka 503 313 338.

Biuro Syndyków

Tadeusz Grabowski

Kamil Grabowski

ul. Przemysłowa 2

 

tel. 502 957 530

tel. 503 313 338

10-418 Olsztyn