Biuro Syndyków

Tadeusz Grabowski

Kamil Grabowski

ul. Przemysłowa 2

 

tel. 502 957 530

tel. 503 313 338

10-418 Olsztyn

Aktualności

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Danuty i Mariusza Frańczak - wspólników Agencji Celnej LEX

Danuta Frańczak i spółka Sp.J. w upadłości

sprzeda

lokal mieszkalny dwukondygnacyjny KW nr OL1O/00084491/3 położony przy ul. Mroza 5/8 w Olsztynie o powierzchni 88,90m² (I poziom: sypialnia, pokój dzienny z aneksem kuchennym, łazienka, przedpokój; II poziom: pokój i łazienka) wraz z piwnicą o powierzchni 12,90m² i udziałem 48/1000 w prawie własności gruntu oraz częściach wspólnych budynku ujawnionych w KW nr OL1O/00067313/7 łącznie z lokalem użytkowym - garażem KW nr OL1O/00084054/8 położonym przy ul. Piotrowskiego 7/5 w Olsztynie o powierzchni 34,30m² - za łączną cenę nie niższą niż 3/4 ich wartości oszacowania: 464.250,00 zł.

 

Łączna powierzchnia: 136,10 (3411,09 zł/m²).

 

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny, należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do dnia 15 października 2021r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 20 października 2021 o godz. 10.00.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie.

 

Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Lokal można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Danutą Frańczak tel. 572 323 780.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.eu oraz www.syndyk.eu.

 

Tel. do syndyka 503 313 338.

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Przedsiębiorstwa Budowlanego M. Minikowicz, M. Minikowicz Sp. J.

sprzeda

w pakiecie używane środki techniczne (maszyny, narzędzia, rusztowania i wyposażenie) - za cenę nie niższą niż 2/5 ich wartości oszacowania: 30.203,88 zł brutto, na które składają się niżej wymienione ruchomości:

 

SMU 15/4 - Agregat prądotwórczy FOGO F7000 (wartość wg oszacowania 1.968,00zł brutto),

SMU 16/4 - Pilarka budowlana METABO BKH 450/5,5 DNB (wartość wg oszacowania 1.599,00zł brutto),

SMU 17/4 - Pilarka stolikowa METABO BKH 450/5,5 DNB 2007r. (wartość wg oszacowania 1057,80zł brutto),

SMU 18/4 - Przecinarka HUSQVARNA TS 350E (wartość wg oszacowania 1.476,00zł brutto),

SMU 22/4 - Spawarka BESTER STB- (wartość wg oszacowania 676,50zł brutto),

SMU 23/4 - Spawarka LINCOLN ELECTRIC BESTER POWERTEC (wartość wg oszacowania 2.952,00zł brutto),

SMU 24/4 - Niwelator laserowy HILTI PR (wartość wg oszacowania 3.321,00zł brutto),

SMU 26/4 - Piła CEMIDA CTS-375 2006r (wartość wg oszacowania 7.749,00zł brutto),

SMU 27/4 - Pompa ślimakowa OMNIGENA WQ18-0,75 2011r. (wartość wg oszacowania 381,30zł brutto),

SMU 29/4 - Wiązarka do zbrojenia MAX RB (wartość wg oszacowania 1.845,00zł brutto),

SMU 31/4 - Wibrator HERVISA PERLES CMP (wartość wg oszacowania 639,60zł brutto),

SMU 32/4 - Zacieraczka spalinowa BELLE PRO 900 TILT (wartość wg oszacowania 3.813,00zł brutto),

SMU 33/4 - Zacieraczka z talerzem wygładzającym (wartość wg oszacowania 1.353,00zł brutto),

SMU 34/4 - Zagęszczarka gruntu BELLE (wartość wg oszacowania 1.783,50zł brutto),

SMU 35/4 - Zagęszczarka gruntu BELLE RPC 30/50 (wartość wg oszacowania 6.150,00zł brutto),

SMU 38/4 - Rusztowanie - ramy pionowe WARSZAWSKIE 64 szt. (wartość wg oszacowania 1.353,00zł brutto),

SMU 39/4 do 44/4 - Rusztowanie BOSTA 397 szt. (wartość wg oszacowania 37.392,00zł brutto).

 

Cena minimalna zawiera podatek VAT 23%.

 

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny, należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do dnia 15 października 2021r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 20 października 2021r. o godz. 10.30.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Ruchomości można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Markiem Minikowiczem tel. 602 411 595.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.eu oraz www.syndyk.eu.

 

Tel. do syndyka 503 313 338

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

sprzeda

1. samochód ciężarowy Fiat Panda Van rok prod. 2011, VIN: ZFA16900001958140, nr rej. NNI 06815 - za cenę nie niższą niż 3/4 wartości oszacowania: 5.466,00 zł (wartość wg oszacowania: 8.200,00 zł);

2. samochód ciężarowy Fiat Ducato rok prod. 2011, VIN: ZFA25000002127063, nr rej. NNI 06816 - za cenę nie niższą niż 3/4 wartości oszacowania: 13.200,00 zł (wartość wg oszacowania: 17.600,00 zł).

 

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Na ruchomości z poz. 1 i 2 należy składać osobne oferty. Oferty cenowe zawierające nazwę i adres oferenta, wskazanie pojazdu którego dotyczy oraz dokładne określenie zaproponowanej ceny należy nadsyłać najpóźniej do dnia do dnia 5 listopada 2021r. w zamkniętych kopertach opisanych „konkurs ofert” na adres: Biuro Syndyka 10-418 Olsztyn, ul. Przemysłowa 2.

 

Rozstrzygniecie konkursu ofert nastąpi w dniu 10 listopada 2021r. o godz.10.00.

 

Przystępujący do konkursu obowiązany jest wpłacić wadium do dnia 5 listopada 2021r. na rachunek masy upadłości nr: 28 1090 2519 0000 0001 3408 0653 w wysokości 5% zaoferowanej ceny. Oferty nie zabezpieczone przez wadium zostaną odrzucone. O wyniku konkursu oferenci zostaną powiadomieni listownie.

 

Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Samochody można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Bartoszem Zarębskim tel. 606 520 730.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert są dostępne w Internecie na stronie www.syndyk.eu oraz www.syndykolsztyn.eu. Pojazdy można oglądać

 

Tel. do syndyka 502 957 530.

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

sprzeda

samochód ciężarowy Mercedes Benz C 180 Kompressor rok prod. 2003 nr rej. NLI 61YJ przebieg 176.375 km - za cenę nie niższą niż 1/2 jego wartości oszacowania: 1.500,00zł. (wartość oszacowania: 3.000,00zł).

 

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert.  Oferty cenowe zawierające nazwę i adres oferenta, wskazanie mienia którego dotyczy oraz dokładne określenie zaproponowanej ceny należy nadsyłać najpóźniej do dnia do dnia 12 listopada 2021r. w zamkniętych kopertach opisanych „konkurs ofert Mercedes C 180” na adres: Biuro Syndyka 10-418 Olsztyn, ul. Przemysłowa 2.

 

Rozstrzygniecie konkursu ofert nastąpi 17 listopada 2021r. o godz. 14.00.

 

Przystępujący do konkursu obowiązany jest wpłacić wadium do 10 listopada 2021r. w wysokości 3% wartości oszacowania tj. 90,00zł na rachunek: 44 1090 2718 0000 0001 4854 1725. Oferty nie zabezpieczone przez wadium zostaną odrzucone. O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie.

 

Samochód można oglądać po godz. 17.00 pod adresem: 10-506 Olsztyn, ul. Kętrzyńskiego 5A.

 

Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www.syndyk.eu oraz www.syndykolsztyn.eu.

 

Tel. do syndyka 503 313 338.